Bạch thủ lô 2 nháy Siêu VIP: 500.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :14-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bạch thủ lô 2 nháy Kết quả Theo
14-12-19
13-12-1976Trúng417
12-12-1927Trúng406
11-12-1999Trúng460
10-12-1987Trúng450
09-12-1976Trúng444
08-12-1956Trúng465
07-12-1999Trúng445
06-12-1956Trúng444
05-12-1994Trúng484
04-12-1904Trúng407
03-12-1968Trúng494
02-12-1900Trượt451
01-12-1961Trúng486
30-11-1983Trượt415
29-11-1938Trúng442
28-11-1920Trúng436
27-11-1926Trúng477
26-11-1942Trúng414
25-11-1948Trượt494
24-11-1950Trúng456
23-11-1990Trượt442
22-11-1954Trúng497
21-11-1968Trúng470
20-11-1954Trúng459
19-11-1998Trúng418
18-11-1901Trượt458
17-11-1981Trúng459
16-11-1949Trúng418
15-11-1990Trượt461
14-11-1932Trúng495
13-11-1994Trúng431
12-11-1955Trúng403
11-11-1920Trúng445